Életünk felgyorsult mindennapjaiba elkerülhetetlenül beépült az innováció, a hatékonyság, és a költségtakarékosság igénye. A hagyományos oktatási rendszerben élve, illetve abból kikerülve is folyamatosan a naprakészség szükségszerűségét hangsúlyozzák. A jó pap is holtig tanul, szól a mondás, de ezzel vitába szállhatnánk, mondván: a tantermi képzés ezt nem teszi lehetővé. Nos, még szerencse, hogy ma már ez sem okozhat gondot.

c3.jpgEgy 2017-es e-learniggel foglalkozó tanulmány kimutatta, hogy az 5000 főnél is nagyobb cégek 25%-a alkalmazza a módszert, többnyire a hatékony oktatási forma, a költségek lefaragása, illetve az idővel való takarékosság céljából. Az Y generációra jellemző tendenciák alapján mondhatjuk, hogy a fiatal munkavállalók körében már igény van a naprakész ismeretanyag elsajátítására, melyhez az internetre felcsatlakozva bárki hozzáférhet és saját számítógépén tanulmányozhatja. És nem csupán az otthoni használatra kell gondolnunk. Ha valakinek sok idejét elveszi a mindennapos ingázás, új távlatok nyílnak a hasznos időtöltés terén.

Az okostelefonoknak köszönhetően bárhol, bármikor megnyithatjuk az önképző tartalmakat. Ráadásul a vállalatok ma már nem hagyhatják figyelmen kívül a folytonos szakmai továbbképzés igényét és előnyeit sem, ha versenyben akarnak maradni. Az Európai Unióban 2000 óta létezik az e-learning azon koncepciója, mely az élethosszig tartó tanulás lehetőségét hirdeti. Hazánkban is egyre inkább elfogadott a vélekedés, miszerint a változással lépést kell tartani, és az iskolai tanulmányok alatt elsajátított tudással már nem lehet megelégedni. A jelen gazdasági helyzetben folyamatosan fejlődnünk kell, minek feltétele a „tudás alapú társadalom” megléte, és az emberi erőforrások kiaknázása.

Elhisszük már az egy életen át tartó tanulás fontosságát? Mindenesetre árulkodó jel, hogy az Európa Parlament már az 1996-os évet az élethosszig tartó tanulás évének nyilvánította.

Képzeljünk el egy világot, ahol ismereteink célirányú bővítésének érdekében két dolgot kell tennünk a reggeli kávé elfogyasztása után: bekapcsolni laptopunkat és fókuszálni egy interaktív szöveghalmazra. Ugye, nem hangzik rosszul? Szerencsére nem kell megvárnunk MZ/X korszakát (a Mézga család rajzfilmsorozat posztmodernen ,,túlon-túli" szereplője), ugyanis ez a tanulási forma már viszonylag régóta elérhető. E-learning néven fut.

c2018.jpg

Sok-sok éve akár így is reklámozhatták volna az e-learninget, mely leginkább népszerűvé talán azzal a rendszerrel vált, melynek első változatát Martin Dougiamas fejlesztette 2002-ben. A tavalyi év statisztikái szerint ennek a tanuláskezelő rendszernek köszönhetően 232 országban, 96043219 felhasználó, 98518773 tananyagot használ. Népszerűségének okai szolgáltatásainak komplexitásában, ugyanakkor könnyen kezelhetőségében keresendő. Hazánkban több felsőoktatási és közoktatási intézmény is sikeresen alkalmazza a rendszert.

Jogosan állíthatjuk, hogy felgyorsult világunkban mind a munkaadó, mind pedig a munkavállaló számára rengeteg előnnyel bír az e-learning rendszer a klasszikus tanár-diák fizikai kapcsolatával szemben. Elég ha csak arra gondolunk, hogy előbbinek nem kell tanárokat alkalmazni, termet, és az oktatás egyéb költségeit finanszírozni, a képzés résztvevői pedig szintén jól járnak, mivel nincsenek helyhez és időhöz kötve: akkor és ott tanulnak, amikor csak szeretnének − a tananyag bárhol, bármikor elérhető.

Továbbá, érdemes szem előtt tartani a legfiatalabb munkavállalókat, a Z generáció tagjait, akik már gyermekkoruktól kezdve egy digitális világban nőttek fel. Számukra ez a tanulási forma (egy jól megszerkesztett, interaktív tananyaggal) sokkal vonzóbb lehet, a jó vállalat egyik ismérve pedig − mint tudjuk − az, hogy igyekszik figyelembe venni a dolgozói igényeket.

A tananyagok ráadásul percek alatt könnyen frissíthetőek, így mindig naprakészek, aktuálisak lesznek, ennélfogva sok kellemetlenségtől mentesül mind a munkaadó, mind pedig a munkavállaló. A jelszó: up-do date velünk a Cégsikerrel!

Az e-learning fogalmával már mindenki találkozhatott – akár futólag, akár jobban megismerkedve –, hallomásból vagy annak használatával. Mivel a termelékenység és hatékonyság, a versenyképesség kialakítása és megtartása, az innováció növelése a folyamatos tanuláson és információszerzésen alapul, így az „up-to-date” szakmai tudás ma már elengedhetetlen feltétellé vált.

 

Mit is jelent az e-learning?!

Tág értelemben olyan tanulási formát takar, amely valamilyen eszköz által támogatott, egyéni igényekre szabott, és nem igényel folyamatos oktatói jelenlétet. A tág értelemben vett tanulók a maguk ideje és kapacitása szerint sajátíthatják el a számukra hozzáférhető tananyagokat.

A segédeszközök által, de alapvetően önállóan végezhető tanulás ősatyja Agostino Ramelli tervezőmérnök 1588-ban megjelent felolvasógépe. A mai értelemben használt e-learning kialakulása azonban az 1990-es évek közepére tehető, mely olyannyira összefonódott az Internet-használattal, hogy sokan Web alapú tanulásként tartják számon. 

 

Az e-learning előnyei

Az információs segédeszközöknek köszönhetően az e-learning egyik legnagyobb előnye annak rugalmasságában rejlik. Helytől és időtől függetlenül az egyén tempójára fókuszál. Szervezeti szinten a költséghatékonyság az egyik fő pozitívuma, hiszen az egyszeri beruházásokkal kifejlesztett tananyag a vállalat egész dolgozói gárdája számára garantálja ugyanazon tananyag elsajátítását oktató jelenléte (költsége) nélkül, az oktatás igény szerinti (ingyenes) megismételhetőségével.

 

Milyen a jó e-learning?

Egy e-learning tananyag élményt nyújt, segítve a tanultak elmélyítését – köszönhetően az interaktivitás követelményének. Az elsajátítandó tananyag egyedisége fokozhatja az ismeretek hatékony beépülését. Az interaktivitásnak köszönhetően tehetők fel ismétlőkérdések, feladatok készíthetőek, a tartalom pedig akár történetbe is ágyazható.

A tanulók személyre szabott visszajelzése rendkívül fontos, a motiváció fő mozgatórugója. Az elektronikus oktatás egyik fő célja, hogy a tanulási folyamat és eredmények nyomon követhetőek legyenek. A szabványok biztosítják a visszakereshetőséget: a tanuló a tananyag hány százalékát végezte el, hány pontot ért el a teszteken, milyen hivatkozásokat nyitott meg a tananyagon keresztül, melyik csatolmányt olvasta el, hány percet töltött a tanulással, melyik kérdésre válaszolt.

 

Típusai

 1. Egyirányú információszerzés: internet hozzáférés nélküli, a szükséges információ bármely informatikai adathordozón (CD, DVD, hangkazetta stb.) elérhető. Előnye a rugalmasságában rejlik, hiszen nem igényel internet hozzáférést, így bármely adathordozó rendelkezésre állásra esetén elérhető. Hátránya, hogy semmiféle visszacsatolásra, kommunikációra nem ad lehetőséget.

 2. Személyes kapcsolat nélküli, de kommunikációt lehetővé tevő: Lehetőség van az oktató és a többi felhasználó közötti interakcióra e-maileken és virtuális osztálytermeken, chat szobákon keresztül. Jól alkalmazható olyan esetekben, ahol fontos a visszacsatolás és párbeszéd a résztvevő felek között. Jól használható az Európai Unió tagállamai között, egy új szervezeti egység létrehozásakor, lehetővé téve az egység dolgozóinak betanításait.

 3. Személyes kapcsolaton alapuló: A hagyományos tanár-diák kapcsolat kiegészítése számítógépes tanulással. Lehetőség van az egyéni idő beosztására a tananyagok elsajátításakor, ugyanakkor lehetővé teszi az időnkénti konzultációt a téma szakértőjével. A tananyag félreértésének mértéke csökkenthető a személyes találkozók alkalmával, a felmerülendő kérdések megvitatásával.

 

E-learning kritikája

Az elektronikus oktatás fő hátránya annak személyes kommunikációs hiánya. Az együttes interakció, tapasztalatszerzés hiánya, a tanulók izolációja kirekeszti a szociális aktivitást, a jóleső versenyzés izgalmát. Valamint egy adott téma szakértőjének magával ragadó szenvedélye sem csábít további elmerülésben a témát illetően.

 

Forrás:

ARTudasmenedzsment, E-learning blog
HR Blog

A rohamosan változó piaci tényezők, a gazdasági élet felgyorsulása miatt a naprakészség kulcskérdéssé vált. Így a tanulás és a folyamatos információszerzés a versenyképesség fenntartásának, az innováció alapja lett. A már korábban megszerzett ismeretek mellett felértékelődött az „up-to-date” szaktudás iránti igény.

c2.jpg

Szerencsére nem csak az új elvárások jelentkeztek, hanem erre a helyzetre megoldás is kínálkozik. Meglepő lehet az az adat, hogy emberiség tudásanyagának fele már elérhető videón, így az információ átadásnak ez a módja magától értetődő lett, gondoljunk csak a manapság igen népszerű TED előadásokra.

Így online tanulás mára már a személyes és közösségi előrehaladás kulcsa lett. Az e-learning csábító tulajdonsága a rugalmassága. Helytől és időtől is független, ezáltal az egyéni igényeket ki tudja elégíteni, fokozva ezzel a hatékonyságot. Szervezeti szinten fontos szempont a költséghatékonyság, az e-learning ezt az igényt is kielégíti. Hiszen az egyszeri beruházással kifejlesztett tréninganyagot a vállalat összes munkatársa használhatja, akár több alkalommal is.

A tantermi órák egyszeri és megismételhetetlen bája, személyessége ugyanakkor nem kapcsolható az online tanuláshoz. Azonban a célközönség többnyire már nem is igényli ezt. A saját szakterületükön továbbfejlődni vágyók, ─ kifejezetten a fiatalabb generáció ─ a gyorsabb, egyszerűbb, idő és energiatakarékosabb, ugyanakkor nagy hatásfokú megoldásokat keresik.

A munkavállaló és munkahely kapcsolata szempontjából sem hanyagolható el az e-learning nyújtotta fejlődési lehetőség. Egy olyan helyen, ahol nekem, mint munkavállalónak lehetőségem van a képességeim gyarapítására és alkalmazására, el tudom képzelmi a jövőmet. Így látom a célt magam előtt, és ez motivációt nyújt számomra. Ez a fejlődés nem csupán eszköz, hanem cél és elvárás is. Fontos szempontnak kell lennie a munkavállaló, és követelménynek a vállalt részéről is. Kettejük összehangolt munkáján múlik az, hogy a hosszú, vagy éppen rövidtávú célok, ne csak célok maradjanak.

burnout-480x360.jpg

A kiégés (burnout) nemcsak a túlhajszolt menedzserek, a munkamániások betegsége, mindenkit fenyeget, aki munkáját és magánéletét huzamosan nem tudja összehangolni. A kiégés gyógyítása sokkal nehezebb, mint a megelőzése.

Ennek a divatos betegségnek a tünetegyüttesét 1974-ben írta le Herbert J. Freudenberger pszichoanalitikus. Lényege, hogy a megterhelések, stresszek nyomán fizikai, érzelmi, mentális kimerülés lép fel, ami reménytelenséggel, a célok, törekvések elvesztésével jár. Csökken az önértékelés, a munka eredményessége, nő a mások iránti negatív beállítódás.

A kiégés főleg azokat érinti, akik munkájuk révén közvetlenül kapcsolódnak más emberekhez. Az orvostól a pedagógusig, a vezető beosztásútól az ügyintézőig, a jogásztól a rendőrig széles skálán mozognak azok a szakmák, ahol minden nap emberekkel kell dolgozni, bánni, s amelyek művelőinél fennáll a kiégés veszélye. Tehát a motivált személyiség is telítődik azokkal a problémákkal, amelyek folyamatosan rázúdulnak.

A kiégés nem csak az előbbi munkaterületeken, hanem gyakorlatilag minden foglalkozásnál megfigyelhető.

A kiégettség szakaszosan alakul ki:

 1. Első az idealizmus szakasza. Ekkor még van lelkesedés a szakmáért; a kollegákkal való kapcsolattartás még élénk, az érintettek saját személyiségüket tekintik a legfontosabb munkaeszköznek.
 2. A második a realista fázis. Az illető szakmája iránt elkötelezett, együttműködő a kollegákkal, érdeklődik a munkáját célzó emberek iránt, de már a távolságtartás és a részvétel egyensúlyának megteremtésén fáradozik. Vannak még kreatív tervei, még nyitott a kezdeményezések iránt.
 3. A stagnálás vagy kiábrándulás a harmadik periódus. Ekkor már csökken a teljesítőképesség, az érdeklődés, a nyitottság. Az emberekkel való kapcsolattartás csupán a legszükségesebbekre korlátozódik. A kollégákkal való beszélgetések is gyakran terhesek, inkább csak védekezésünk megerősítését szolgálja.
 4. A negyedik a frusztráció szakasza. A páciensek a szakmájukban visszahúzódnak, partneraiknál egyre több negatív vonást észlelnek. A kapcsolatokban a megengedő és a tekintélyelvű stílus ingadozik. A szakmai, közéleti tevékenységtől vonakodnak, mert értelmetlennek és üresnek vélik. Kétségbe vonják a saját tudásukat, hivatásuk értelmét és értékét. Egyre idegesítőbbé válnak számukra azok, akikkel dolgozniok kell.
 5. Az apátia fázisa az ötödik. Ekkor minimumra korlátozódik az interakció, a bánásmód rideg, sőt ellenséges. A szakmai munka sematikussá válik. Az illető kerüli a segítő kollegákat, a helyzet megváltoztatásának lehetőségét elveti.

 

A kiégés (burnout) nem következik be, ha:

 • megvan az általános motiváció, azaz a munkával, hivatással kapcsolatban a saját személy fontosságának és jelentőségének érzése a munkahelyeken,
 • ha adott a szakmai fejlődés lehetősége.
 • legyen a munkahelyen támogató segítség, például stábmegbeszélések, esetmegbeszélés, szakmai továbbképzések, kollegális konzultációk,
 • ezért is fontos az anyagi-erkölcsi megbecsültség érzése, és – nem utolsósorban – a szakmai túlterheltség elkerülése.

A rugalmas terhelés, a személyes problémák figyelembevétele, a nem túl szigorú szabadságolási rendszer kialakítása segít megelőzni a tünetegyüttest. Hasonlóan preventív erejű lehet bármilyen képzés, továbbképzés, tréning is, illetve, ha támogató munkahelyi közeg veszi körül a munkavállalót.

A foglalkozás tudatos megválasztása, igényeink, képességeink megfigyelése, motivációink, attitűdjeink tisztázása és szétválasztása már csökkentheti a burnout veszélyét, munkavállalóként tisztázni kell már nagyon korán azt is, hogy mely helyzetek azok, amelyekben a túlterheltség jelei jelentkeznek.

A fenyegető burnout jeleinek felismerése és kezelése érdekében kiégés elleni megelőző tréningeket indítunk. A tréningek célja a saját mentálhigiéné ápolása, a feszültség csökkentése, a munkatársi csoport, közösség ventillációjának lehetővé tétele, a kockázati tényezők csökkentése.

ideal-workforce.jpg

Nem könnyű a hr-esek dolga, hiszen olyan személyt kell találniuk, aki hosszú távon sikeres és ezáltal a cég fejlődését is elősegíti. A legintelligensebb cégek a jövőbeli siker érdekében és az egészségesen öntudatos személyiségekben látják a megfelelő alkalmazottakat. Iparágra, fizetésre, korra és nemre való tekintet nélkül minden ideális munkatárs magában hordoz bizonyos tulajdonságokat. A következőkben ezeket tekintjük át.

1.) Cselekvés-orientált: Olyan munkaerőt keresnek a vállalatok, aki nem fél cselekedni és kockáztatni. Habár ezek a próbálkozások sikertelenségbe is fulladhatnak, az ilyen munkatárs sokkal gyakrabban ér el sikereket és magabiztosabbá is válik, miközben új ötleteket fogalmaz meg, új kihívásokat keresve. Az „állóvíz” típusú alkalmazott nem fogja hosszú távon jövedelmezőbbé tenni a céget: a cselekvés-orientált viszont igen.

2.) Intelligens: Az intelligencia nem minden, de ez egy jó tulajdonsága az ideális munkatársnak és erős alapköve lehet a sikernek is. Igaz, számos módja van, hogy meggyőzze a munkaadót: ő a megfelelő a pozícióra, az intelligencia kifejezése a legjobb módja ennek.

3.) Ambiciózus: Az alkalmazott csak akkor segíthet a cégnek jövedelmezőnek lenni, ha egyre jobb és hatékonyabb munkára törekszik. Az ambiciózus hozzáállás az, ami a vállalatot innovatívabbá és nyitottabbá teszi, és ez az, ami újabb és újabb ötleteket kelt életre.

4.) Képes önállóan dolgozni: A vállalatoknak olyan munkatársra van szüksége, aki képes önállóan végezni a munkáját, anélkül, hogy folyton a kezét kéne fogni. Egy cég vezetőjének megvannak a maga feladatai és jogosan nem szeretnéd, ha állandóan már átbeszélt kérdésekkel fordulna hozzád a felvett alkalmazott, vagy kiselőadást kéne neki tartani minden egyes alkalommal.

5.) Vezetői képességei is vannak: Szeretnéd, ha a felvett munkatárs jelentős részévé válna a vállalatnak és a jövőbeli alkalmazottakat ő is instruálná? A vezetőkészség a magabiztosságnál kezdődik, szükség van hozzá pozitív önértékelésre és szakmai sikerélményekre is.

6.) Beillik a csapatba: Élvezne egy ilyen munkatárssal együtt dolgozni? És a többi munkatárs? Amikor kezdő valaki, az alkalmazott vagy nem marad sokáig ott és elbukik, vagy felülmúlja az elvárásokat, és növeli a versenyképes előnyökkel jár a cég számára.

7.) Pozitívan szemléli a világot: A frissen felvett munkatárs mindennap energikus gyakran válik negatív szemléletűvé az idő múltával, aki mindent rossz színben lát és könnyen kiég, amikor kudarccal szembesül. Az igazán jókedélyű, optimista emberek azonban különleges munkakörnyezetet képesek teremteni, új ötletekkel áll elő és ami a legfontosabb: másokra is ráragasztja ezt a pozitív szemléletet.

8.) Magabiztos: A magabiztosság eredményességgel jár és arra ösztönözhet másokat is, hogy próbáljanak a legjobbra törekedni. A legjobb cégek tisztában vannak azzal, hogyan is teremtsenek újra és újra kiváló minőségű szolgáltatást és hisznek abban, hogy egy olyan vállalati kultúrát visznek, amivel elégedettek az ügyfelek.

9.) Sikeres: A legjobban a múltbeli sikerek tükrözhetik a jövőbeli eredményességet a cégvezetők számára. Hosszú ideig maradt a munkavállaló a régi munkahelyén? Vannak hasonlóságok a régi és a te céged között? Milyen sikereket ért el? Amit egyszer elért, azt könnyedén megtudja ismételni a te vállalatodnál is.

10.) Őszinte: Rendelkezhet a munkavállaló a világ összes tehetségével, de becsületesség és hitelesség nélkül nem sokra jut egy cégnél sem. Ha más nem is, őszinteséget mindenképpen el lehet várni tőle, hiszen ennek hiányában akár ügyfeleket is veszíthet a vállalat.

11.) Részletorientált: A részletekre való odafigyelés hiánya hibákhoz vezethet a cégen belül. Az ilyen odafigyelő alkalmazott azonban büszkévé teheti a vállalat vezetőit.

12.) Alázatos: A leginkább keresett munkavállaló nem dicsekedik állandóan a sikereivel, hanem a munkájába ültetik át azokat. Szerények, nem büszkélkednek mások előtt és erre ösztönöznek másokat is.

13.) Keményen dolgozik: Semmilyen nagy feladat nem könnyű, ahogy a megfelelő alkalmazottakat is nehéz megválasztani. A hatékony szervezeti kultúra megbízható, szorgalmas munkatársakon nyugszik, megtalálni őket talán a legnehezebb feladat.

14.) Megjegyezhető: A megjegyezhetőség hasznos lehet azok számára, akik partnerekkel, ügyfelekkel foglalkoznak. A munkatárs tükrözheti az általa képviselt vállalatot, ezért nem árt, ha elő tudja adni magát profi módon.

15.) Szenvedélyes: Azok a munkavállalók, akik szenvedélyesen szeretik a szakmájukat és élvezik a munkát. Habár a pénz is rendkívül motiváló, mégis jó, ha a munkatársat belülről is hajtja a munka élvezete.

increase-b2b-sales-with-your-website.jpg

Helmut Heinrich Waldemart Schmidt egyszer azt mondta: "A piacok olyanok akár az ejtőernyők: csak nyitott állapotban működnek igazán jól!"

Ez a kijelentést kissé módosítva, a B2B kapcsolatokra is alkalmazható: "A kapcsolatok olyanok, mint az ejtőernyő. Csak nyitott állapotban működnek igazán jól!" A kapcsolatok az élet minden területén akárcsak az üzleti életben rendkívül fontosak.

A jó kapcsolatok a segítségünkre vannak, hogy egyes erősen őrzött ajtókon problémamentesen átjussunk, hogy egy bizonyos ember figyelmét az adott témában felkeltsük vagy egy hosszútávú partnerkapcsolatot kialakítsunk. Amennyiben az érintett partnerek között megvan a jó kapcsolat által kialakult bizalom, akkor az üzleti elégedettség szükséges és előírt feltételei, mint például a termék vagy szolgáltatás ára vagy minősége csak  alárendelt szerepet játszik.

Itt már tehát nem is B2B-ről beszélünk sokkal inkább H2H-ról azaz "Human to human"-ról.

Itt egy egyszerű példa:

Aznap, ahogy minden nap az elmúlt hat hónap során, besétálsz a kedvenc kávézódba. Minden ugyanúgy néz ki, az illatok is ugyanazok, de valami mégsem stimmel. Ahogy a pulthoz érsz, készen arra hogy megrendeld a szokásos kávédat, meglátod, hogy a pult mögött egy robot áll. Ezt a robotot nem érdekli, hogy visszatérő vendég vagy, vagy hogy a laktóz intoleranciában szenvedsz. Nincs reggeli csevej ami hozzá adna egy kis extrát a napodhoz, hiszen hűséges ügyfélként ezt megérdemelnéd. Szörnyen hangzik, igaz?

A robotok számára csak adatok, bevétel és számok vagyunk!

Költői kérdés: Betérsz ismét a megszokott kávézódba? A válasz valószínűleg: NEM!

Megbomlott az egység, megbomlott a kapcsolat, felborult a bizalom. Az újjáépítés kemény munkát igényel, olyan kötelezettségvállalásokkal amelyek ügyfélközpontúak! A vevők elvárják, hogy meghallgassuk őket, hogy tudjuk mit akarnak, mire van szükségük. Minél inkább odafigyelünk erre, annál valószínűbb, hogy az üzleti partnerünkkel jó kapcsolatot.

Minden nap elektronikus nyomok tömkelegét hagyjuk magunk után. Aki képes összegyűjteni és kombinálni ezeket az adatokat, annak megvan az esélye arra, hogy a lehető leggyorsabban dekódolni tudja az összefüggéseket.

preview_6.jpg

Képesek lehetnek a hitelkártya társaságok, ügyfeleik tranzakciói által előre jelezni, kinél áll a küszöbön párkapcsolati válság? Lehetséges, egy az internetre csatlakoztatott elektronikus fogkefe szájhigiéniával kapcsolatos adatainak közvetlen továbbítása a fogorvos felé, ezzel előre jelezve a fogszuvasodás kialakulásának időpontját?

Ezek a példák első ránézésre kicsit furcsán hangozhatnak, de a nyilvántartások, algoritmusok, viselkedési preferenciák kombinálásával egyszerű feltérképezni az összefüggéseket. A döntéshozók számára a feladat nem egyszerű. Hallgassanak a bitek-bájtokra vagy inkább saját ösztöneikre, tapasztalataikra és intuícióikra. Egy biztos. Olyan világban élünk, ahol a döntéshozatali folyamatokat egyre inkább befolyásolják a gépek által összegyűjtött információk.

Világunk jelenleg egy digitális szerkezeti változás közepén áll. A web-alapú technológiák relevanciája folyamatosan nő, minden ágazatban.

A Big Data nem csak IT hanem a jövőkutatás és prognosztizálás tökéletes segédeszköze.

Vegyünk egy példát:

Adott egy marék kukorica. Dobjuk egy serpenyőbe kevés olajjal és rakjuk a gáztűzhelyre. Akik mellette állnak, mind azt kérdezik, mikor fog a kukorica kipattogni. Az optimisták általában csalódottá válnak, ha egy percen belül nem történik semmi. A pesszimisták megerősítést nyernek, és feladják, mert úgy vélik: rossz az olaj, a kukorica, és a körülmények is. A Big Data szakértő megpróbálja megérteni a körülményeket és gyorsan megkeresi az ide vonatkozó összes anyagot. Az elárulja számára, hogy az olaj hője behatol a kukorica magjába a csírához amely még tartalmaz egy kevéske vizet és felmelegíti azt. A víz gőzzé válik négyszeresen nagyobb nyomást generálva mint egy autógumiban. A folyamat vége egy polisztirolhabszerű szerkezet, amelyet pattogatott kukoricának hívunk és 163-168 Celsius fokon képződik. Ha van egy hőmérő a kéznél, akkor elég jól el lehet találni, mikor durran az első kukorica.

Ez a "Big Data"!

Összefüggések feltérképezése és megértése, hogy gazdaságilag a lehető legjobb megoldást válasszuk.

Az e-learning fogalmával már mindenki találkozhatott – akár futólag, akár jobban megismerkedve –, hallomásból vagy annak használatával. Mivel a termelékenység és hatékonyság, a versenyképesség kialakítása és megtartása, az innováció növelése a folyamatos tanuláson és információszerzésen alapul, így az „up-to-date” szakmai tudás ma már elengedhetetlen feltétellé vált.

 

426_elearning1_jpg-960x320.jpg

 

Mit is jelent az e-learning?!

Tág értelemben olyan tanulási formát takar, amely valamilyen eszköz által támogatott, egyéni igényekre szabott, és nem igényel folyamatos oktatói jelenlétet. A tág értelemben vett tanulók a maguk ideje és kapacitása szerint sajátíthatják el a számukra hozzáférhető tananyagokat.

A segédeszközök által, de alapvetően önállóan végezhető tanulás ősatyja Agostino Ramelli tervezőmérnök 1588-ban megjelent felolvasógépe. A mai értelemben használt e-learning kialakulása azonban az 1990-es évek közepére tehető, mely olyannyira összefonódott az Internet-használattal, hogy sokan Web alapú tanulásként tartják számon.

 

Az e-learning előnyei

Az információs segédeszközöknek köszönhetően az e-learning egyik legnagyobb előnye annak rugalmasságában rejlik. Helytől és időtől függetlenül az egyén tempójára fókuszál. Szervezeti szinten a költséghatékonyság az egyik fő pozitívuma, hiszen az egyszeri beruházásokkal kifejlesztett tananyag a vállalat egész dolgozói gárdája számára garantálja ugyanazon tananyag elsajátítását oktató jelenléte (költsége) nélkül, az oktatás igény szerinti (ingyenes) megismételhetőségével.

elearning_video_tool_1.jpg

 

Milyen a jó e-learning?

Egy e-learning tananyag élményt nyújt, segítve a tanultak elmélyítését – köszönhetően az interaktivitás követelményének. Az elsajátítandó tananyag egyedisége fokozhatja az ismeretek hatékony beépülését. Az interaktivitásnak köszönhetően tehetők fel ismétlőkérdések, feladatok készíthetőek, a tartalom pedig akár történetbe is ágyazható.

A tanulók személyre szabott visszajelzése rendkívül fontos, a motiváció fő mozgatórugója. Az elektronikus oktatás egyik fő célja, hogy a tanulási folyamat és eredmények nyomon követhetőek legyenek. A szabványok biztosítják a visszakereshetőséget: a tanuló a tananyag hány százalékát végezte el, hány pontot ért el a teszteken, milyen hivatkozásokat nyitott meg a tananyagon keresztül, melyik csatolmányt olvasta el, hány percet töltött a tanulással, melyik kérdésre válaszolt.

 

Típusai

 1. Egyirányú információszerzés: internet hozzáférés nélküli, a szükséges információ bármely informatikai adathordozón (CD, DVD, hangkazetta stb.) elérhető. Előnye a rugalmasságában rejlik, hiszen nem igényel internet hozzáférést, így bármely adathordozó rendelkezésre állásra esetén elérhető. Hátránya, hogy semmiféle visszacsatolásra, kommunikációra nem ad lehetőséget.

 1. Személyes kapcsolat nélküli, de kommunikációt lehetővé tevő: Lehetőség van az oktató és a többi felhasználó közötti interakcióra e-maileken és virtuális osztálytermeken, chat szobákon keresztül. Jól alkalmazható olyan esetekben, ahol fontos a visszacsatolás és párbeszéd a résztvevő felek között. Jól használható az Európai Unió tagállamai között, egy új szervezeti egység létrehozásakor, lehetővé téve az egység dolgozóinak betanításait.

 1. Személyes kapcsolaton alapuló: A hagyományos tanár-diák kapcsolat kiegészítése számítógépes tanulással. Lehetőség van az egyéni idő beosztására a tananyagok elsajátításakor, ugyanakkor lehetővé teszi az időnkénti konzultációt a téma szakértőjével. A tananyag félreértésének mértéke csökkenthető a személyes találkozók alkalmával, a felmerülendő kérdések megvitatásával.

 

elearning-tree-2.jpg

 

E-learning kritikája

Az elektronikus oktatás fő hátránya annak személyes kommunikációs hiánya. Az együttes interakció, tapasztalatszerzés hiánya, a tanulók izolációja kirekeszti a szociális aktivitást, a jóleső versenyzés izgalmát. Valamint egy adott téma szakértőjének magával ragadó szenvedélye sem csábít további elmerülésben a témát illetően.

 

Forrás:

ARTudasmenedzsment, E-learning blog
HR Blog

Hihetetlen mennyiségű adatot kell kezelnie, menedzselnie és tárolnia a cégeknek. Mindezt oly módon, hogy értéket nyerjenek belőlük. A „BIG DATA” sokat használt kifejezés, a legújabb információknak, adatforrásoknak és alkalmazói szerepeknek a gyűjtőfogalma. Vizsgálatával a vállalatok például reakcióminták hozhatnak létre, valamit előrejelzések készíthetnek.

network-698598_640.jpg

BIG DATA (nagy adat) megváltoztatja az ügyfélkezelési módszereket. Segítségével az új technológiák és technikák kerülnek bevezetésre, amikkel célzottabb és pontosabb kampányok készülhetnek. Már rendelkezésre állnak automatizált rendszerek, amelyek az elemzést végzik. Lehetőség van mélyebb betekintést nyerni a vállalat érdekeltjeinek magatartásba, az elemzésen túl pedig formálni a szokásokat és preferenciákat a kívánt fogyasztói döntéshozatal érdekében.

CSC által végzett kutatás szerint 4300 százalékkal nő az éves adattermelés 2020-ig.

Az adathalmaza szakadatlan exponenciális növekedése azt jelenti, hogy egyre több és több adat érhető el rövidebb idő alatt. Nagyobb és nagyobb halmaz elemezése történik és információk kinyerése egyre kevesebb ideig tart.

A Segments által kifejlesztett Business Monitor segítségével gyorsan és hatékonyan szűrhetőek ki mérvadó adatok és információk az adatrengetegből. Rendszerük a megadott kulcsszavak alapján végzi a kereséseket és kizárólag hiteles forrásokból származó, reklámhirdetésektől mentes híreket vizsgál. Használatával kinyerhetőek a nagy adat releváns elemei.

 

süti beállítások módosítása